KOL - RYGERLUNGER

 

 

 

 

 

 

Fakta om KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
 

  • KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet
  • KOL udvikler sig snigende over mange år og viser sig ved tiltagende åndenød, hoste, slim og hyppige lungeinfektioner
  • Behandlingen består af rygestop, motion og medicin
  • Personer med svær KOL har glæde af at deltage i specielle kurser (KOL-rehabilitering/genoptræning), hvor man gennemfører fysisk træning og får undervisning om sygdommen og dens behandling
  • I Danmark er KOL skyld i mange dødsfald hvert år og fører til nedsat livskvalitet hos mange mennesker

 
Udredning
 
Udredningen foregår i første omgang ved sygeplejersken med en udvidet lungefunktionsundersøgelse, hvor effekten af astma-medicin også vil blive undersøgt. Derudover vil der blive taget blodprøver.
Konklussionen af undersøgelserne vil du få hos lægen ved en efterfølgende konsultation.
 
Kontroller i klinikken
 
Hvis du har fået konstateret KOL, skal du komme til kontrol i klinikken 1 gang om året.
Det foregår i første omgang ved sygeplejersken med en pusteprøve. Du skal tage din vanlige inhalationsmedicin før du kommer til pusteprøven. Du bedes også medbringe din inhalationsmedicin, da sygeplejersken vil kontrollere din teknik ved brug af inhalatorerne. Du vil også få lavet et hjertediagram.
Ved en efterfølgende kontrol ved lægen, vil du blive informeret om resultaterne af undersøgelserne og din medicin vil blive gennemgået.
 
For at du kan huske det, anbefaler vi, at du kommer til årskontrollen lige efter din fødselsdag. 
 
Hvis du vil læse yderligere om KOL kan du gøre det 
her.