ØJENBETÆNDELSE

 

 

 

 

 

 

Fakta om Øjenbetændelse
 

  • Øjenbetændelse er en betændelsestilstand i øjets slimhinde, som oftest skyldes bakterier eller virus
  • Tilstanden er karakteriseret af rødme, irritation og tendens til at øjnene klistrer til med pus. I de fleste tilfælde går betændelsen over af sig selv, men når der er mistanke om, at infektionen skyldes bakterier, kan der behandles med antibiotiske øjendråber
  • Børn skal kun holdes hjemme fra daginstitution, hvis der er meget pusdannelse

 
Milde tilfælde af øjenbetændelse
 
Der er to former for meget milde tilstande af øjenbetændelse, der specielt opstår hos forkølede børn.
 
Den første milde form ses som en mild øjenbetændelse med let rødme, tåreflåd og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (‘gule klatter’), mest udtalt efter søvn. Dette skyldes tilstopning af tårekanalen på grund af hævede slimhinder.
Børn med denne form for øjenbetændelse må gerne komme i institution.
 
Den anden milde form for øjenbetændelse skyldes nogle virus, der kun er lidt smitsomme. Symptomerne ved denne form for øjenbetændelse er ikke ret udtalte, og almentilstanden er ikke påvirket. Antibiotika har ingen virkning.
Børn med denne form for øjnebetændelse må gerne komme i institution.
 
Begge disse to former for øjenbetændelse er meget almindelige, og næsten alle børn oplever det. Hvis problemerne varer i mere end en uge, skal barnet ses af en læge, der skal tage stilling til videre behandling og forholdsregler. 
 
Svære tilfælde af øjenbetændelse
 
I sjældne tilfælde kan der være tale om en sværere form for øjenbetændelse, der enten kan være forårsaget af visse virus eller af bakterier. I disse tilfælde driver øjet med pus, og der er rødme og hævelse, både i det hvide af øjnene og på det indvendige af øjenlågene. Barnet oplever tørhedsfornemmelse, svie og brænden i øjet, og undertiden lysskyhed og tåreflåd. Almentilstanden kan være påvirket.
 
Denne form for øjenbetændelse er meget smitsom, og barnet må ikke komme i institution.
 
Tilstanden kræver lægebehandling.
 
Behandling
 
Ved alle former for øjenbetændelse skal man være meget omhyggelig med oprensning af øjnene for ikke at sprede smitten fra det ene øje til det andet. Man bør udføre håndhygiejne før og efter behandling af øjnene, i form af grundig håndvask og/eller hånddesinfektion.
 
Et stykke vat vædes med lunkent vand for at fjerne pusset. Bevægelsen er indefra og ud. Man må ikke bruge det samme vat til begge øjne flere gange.
 
Gule klatter i øjnene på grund af forkølelse og de lette virusinfektioner kræver ikke behandling, da de kun giver lette gener, og antibiotika er uvirksomt på disse virus. Oprensning af øjnene er tilstrækkeligt for at mindske symptomerne.
 
Barnet bør ses af læge, hvis symptomerne ikke er svundet i løbet af en uge. De sværere øjenbetændelser kræver lægebehandling. Det er meget vigtigt at overholde behandlingen, da øjenbetændelsen ellers kommer igen. Ved denne form for øjenbetændelse tager den behandlende læge stilling til, hvornår barnetmå komme i institution.
 
Institution
 
Børn med svær øjenbetændelse må ikke komme i institution

  • hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd
  • hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed
  • hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand

 
Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge.
 
Når barnet har været i behandling mindst 2 døgn og symptomerne er forsvundet, må det komme i institution, selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid.