VANEDANNENDE MEDICIN

 

 

 

 

 

 

Kørekort
 
Der er kommet skærpede regler for, hvornår det er tilladt at føre køretøj når man indtager afhængighedskabende lægemidler. Man må ikke føre motorkøretøj når man indtager benzodiazepiner med halveringstid over 10 timer. Man må heller ikke føre motorkøretøj, hvis man indtager korttidsvirkende morfinlignende smertestillende som tramadol, ketogan, morfin og kodein (kodein mere end 10 mg per dosis).
Ovenstående gælder både ved fast behandling og ved regelmæssig "behovs"-behandling. Reglerne kan læses 
her.
 
Ordination af afhængighedsskabende lægemidler
 
Sundhedsstyrelsen har per marts 2018 indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (Benzodiazepiner) samt sovepiller og opioider (tramadol, kodein, morfin, oxycodon mv.).
 
Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og KUN til 1 måned af gangen. Receptfornyelse kan derfor ikke længere ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Ifølge vejledningen må vi heller ikke ordinere opioider per telefon eller mail, men også disse præparater skal kun ordineres ved fremmøde. Det kan vi ikke efterkomme i øjeblikket af kapacitetsmæssige årsager, og derfor skal man som minimum møde frem til samtale med læge hver 6. måned, hvor man skal komme til en konsultation, hvor KUN den smertestillende behandling med opioid bliver drøftet.
Vejledningens tekst kan læses 
her.
 
Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning. Alle der ønsker dette tilbydes en konsultation i lægehuset.
 
Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder som på en god måde forklare baggrunden for dette tiltag.  De væsentligste punkter er refereret her:

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner). Vejledningen anbefaler at bruge:

  • sovemedicin i højst 1-2 uger
  • angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret.
Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.
Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.
Bivirkninger:
De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:

  • svimmelhed
  • døsighed
  • hukommelsesbesvær
  • koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.
Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er:

  • angst
  • uro
  • søvnbesvær

Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.
Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.